מר קו

נתוני ריידרשיפ

נתוני הריידרשיפ מייצגים תקופות שגרה ובהתאם מעודכנים אחת לרבעון (ללא רבעון הקיץ) בהתאם לתאריכים "העבריים" הבאים.

----------- ------------ -----------
רבעון 1. כ"ז טבת עד י' באדר. (ובשנה מעוברת עד י' באדר ב').
ייספרו 6 שבועות אחורה מהשבוע המלא שלפני פורים. הנתונים ייוצאו כשבועיים אחרי פורים. (זמן סביר למילוי הנתונים במסלקה).
באופן כללי שמוזכר חג שממנו גוזרים אחורה קדימה או אחורה. מומלץ לשמר רווח של שלושה ימים לפני ואחרי החג עצמו בהם לפעמים יש רעשים בפעילות השגרה.

רבעון 2 – כ"א אייר – ג' סיוון – ואז מ-ט' סיוון ועד ה-19 ביוני
חלון הזמן הנכון מכמה ימים אחרי ל"ג בעומר, ועד ה-19 ליוני (כי בעשרים ביוני תלמידי התיכון יוצאים לחופש). מחלון זמן זה ינוכה השבוע של חג השבועות (כאמור שלושה ימים ושלושה ימים אחרי החג לא יירשמו). הנתונים ייוצאו בתחילת יולי.

רבעון 3 – יולי-אוגוסט-ספטמבר – לא ייוצאו נתוני ריידרשיפ. קיימת אפשרות לייצוא "לא רשמי" של קיץ שיושווה לקיץ אשתקד. בקרב מתכנני תח"צ בכל מקרה ישנה התעלמות מנתונים הקיץ (בבחינת שגרה) ולכן הנתונים מיוני רלוונטים יותר לתכנון.
בשנים מסוימות, בהן יש שגרה יחסית ארוכה בין סוף החופש הגדול לראש השנה (שבועיים לפחות), ניתן להוציא עדכון ביניים לתקופה זו.

רבעון 4 – א' חשוון עד כ' כסלו.
חלון הזמן הוא מתחילת שנת הלימודים האקדמית (כשבוע אחרי תום סוכות) ועד כשבוע לפני חנוכה. הנתונים ייוצאו כשבוע לאחר תום חנוכה.
תקופה זו תוגדר כתקופה הרשמית והקובעת לכל השנה הבאה אחריה מבחינת עבודת ניתוח הקווים, בעוד רבעונים 1+2 הם עדכוני ביניים.